Nasz kapitał to klienci, którzy pomagają nam się rozwijać.
 

Nic-al prowadzi swoją działalność w całej Europie, zwłaszcza w Danii, Niemczech, Polsce, w sektorze rolno-spożywczym, w całym łańcuchu żywnościowym, “od pola do stołu”, w oparciu o obowiązujące wymagania prawne, np.:

  • Rozp. Komisji (WE) nr 178/2002,
  • Rozp. Komisji (WE) nr 852/2004,
  • Rozp. Komisji (WE) nr 853/2004,
  • Rozp. Komisji (WE) nr 854/2004,
  • Rozp. Komisji (WE) nr 2073/2005 (ze zmianami)
 
Rozwiązujemy problemy na wszystkich etapach, od produkcji pierwotnej po wytwarzanie produktów:
  • Hodowla/uprawa/pozyskiwanie mleka
  • Ubój/rozbiór
  • Zbiór i sortowanie (owoce, warzywa)
  • Polowanie/rybołówstwo
  • Przetwarzanie (produkty mięsne i rybne)
  • Przetwarzanie (wyroby gotowe do spożycia, plastrowane)
  • Opakowania
  • Dystrybucja
  • Sprzedaż hurtowa/detaliczna
 

Z zastosowaniem różnych metod utrwalania żywności:

  • Próżnia
  • Modyfikowana atmosfer
  • Zastosowanie oleju/octu/soli
  • Ukwaszanie
  • Obróbka termiczna
  • Pasteryzacja
  • Sterylizacja
  • Temperatura pokojowa/chłodzenie/mrożenie
 

Dla różnych rodzajów produktów:

  • Gotowe do spożycia
  • Gotowe do spożycia po gotowaniu
  • Poddane wstępnej obróbce