Proponujemy nową usługę związaną z weryfikacją etykiet pod kątem zgodności z Rozp.UE 1169/2011.

Dla każdej etykiety wystawiamy "Świadectwo zgodności" z Rozp.UE 1169/2011.

Ocenę zgodności możemy przeprowadzić w odniesieniu do:

  1. specifics rules of products
  2. Produktów wprowadzanych na rynek.
  3. Produktów wysyłanych  na eksport
f

TŚwiadectwa będą wystawiane albo w języku angielskim, albo języku kraju, w którym produkt jest wytwarzany.

 

Usługa obejmuje m.in:

  1. Sprawdzenie prawidłowego opisu składników.
  2. Sprawdzenie poprawności zapisów dotyczących alergenów.
  3. Sprawdzenie zastosowania właściwych słów, pojęć na etykiecie.