Opracowanie i wprowadzenie odpowiednich warunków wstępnych, opartych o wymagania HACCP, są podstawą skutecznego utrzymywania systemów zarządzania bepieczeństwem żywności.

 

Doradztwo i konsultacje prowadzone są przez osoby z dużym praktycznym doświadczeniem w sektorze rolno-spożywczym, znające się i na systemach zarządzania bezpieczeństwem żywności (od strony wdrażania jak i certyfikacji), i na tematach dotyczących chemii, mikrobiologii i technologii żywności.

Oferujemy:

  • pomoc w opracowaniu wymaganej dokumentacji (HACCP, ISO 22000, BRC, IFS)
  • nadzorowanie i aktualizację wymagań prawnych
  • prowadzenie szkoleń: dla pracowników i specyficznych dla firm, prowadzimy również szkolenia dla dietetyków
  • opracowujemy schematy przebiegu procesów
  • uczestniczymy we wprowadzaniu nowych produktów
  • przygotowujemy firmy do uczestnictwa w certyfikacji systemów (od strony praktycznych rozmów) i kontrolach urzędowych (jesteśmy przy ponad 100 audytach)
  • uczestniczymy w audytach i kontrolach urzędowych (również w przypadku eksportu do Rosji, Japonii, USA, itd.)
  • pomagamy w utrzymaniu systemów (ISO 22000, ISO 22005, BRC, IFS)
  • prowadzimy audyty u dostawców
  • udzielamy wsparcia prawnego w oparciu o współpracę z kancelarią prawną.