Specjalizujemy się w projektowaniu firm spożywczych.

 
Progetto
 

Podstawowe zagadnienia rozważane przy opracowywaniu dokumentacji dotyczącej nowych zakładów to:

 1. Obszar produkcyjny
 2. Obszary pomocnicze (pomieszczenia socjalne, magazyny, pomieszczenia gospodarcze, itd.)
 3. Zastosowane maszyny i urządzenia
 4. Powstające odpady i ich usuwanie
 5. Przepływ personelu, materiałów i produktów spożywczych (surowce, półprodukty, produkty). W tym rodzaj i ilość wytwarzanego produktu, cechy wyrobu (obecność alergenów, produkty ekologiczne, itd.), a także rodzaj, ilość, jakość surowców/materiałów.

Aspekty, które mają znaczenie podczas projektowania, podczas przeporwadzania wstępnej oceny:

 1. produkcyjne
 2. gospodarcze
 3. ekonomiczne

Oferujemy:

 1. Projektowanie nowych zakładów
 2. Pomoc we wprowadzaniu zmian do istniejących obiektów
 3. Studia wykonalności i plany inwestycyjne
 4. Pomoc w formalnej rejestracji