W czasie, gdy wprowadzane są nowe produkty, podstawowym narzędziem do określenia zagrożeń i ryzyka dla bezpieceństwa żywności powinna być analiza HACCP. 

 
Ricerca e sviluppo
 

Kluczowe obszary działania Nic-al w obszarze badań i rozwoju.

Pomagamy klientom wprowadzać nowe wyroby, przeprowadzać walidację produktów i procesów, wykorzystując historyczną i najnowszą wiedzę naukową w odniesieniu do parametrów wyrobów i procesów, wskaźników biologicznych i fizyko-chemicznych.

Główne aspekty poruszane w trakcie pracy nad nowymi produktami:

 • Identyfikacja parametrów użytych surowców
 • Identyfikacja parametrów gotowych produktów
 • Identyfikacja charakterystycznych parametrów produkcji
 • Identyfikacja charakterystycznych parametrów związanych z rodzajem produkcji (rzemiosło, przemysł, itp.)
 • Zdefiniowanie limitów zgodności
 • Zdefiniowanie procesów specyficznych
 • Metody pakowania
 • Przechowywanie i transport
 

Wszystkie parametry zawsze są podzielone na dwa obszary:

- higiena procesu

- bezpieczeństwo żywności
 
Termin przydatności
Shelf life

Przy określaniu terminów przydatności wykorzystujemy różne możłiwości:

 

-          Studia teoretyczne

-          Testy przyśpieszone

-          Testy mikrobiologiczne, testy fizyko-chemiczne

 

Główne aspekty poruszane w trakcie pracy nad nowymi produktami:

 • Identyfikacja parametrów użytych surowców
 • Identyfikacja parametrów gotowych produktów
 • Identyfikacja charakterystycznych parametrów produkcji
 • Identyfikacja charakterystycznych parametrów związanych z rodzajem produkcji (rzemiosło, przemysł, itp.)
 • Zdefiniowanie limitów zgodności
 • Zdefiniowanie procesów specyficznych
 • Metody pakowania
 • Przechowywanie i transport