Mikrobiologia a produkty pochodzenia roślinnego.
 

Pomimo, że produkty pochodzenia roślinnego są mniej narażone na rozwój bakterii, ustawodawstwo Unii Europejskiej definiuje, również w tym obszarze, akceptowalne poziomy mikrobiologiczne, które należy i warto analizować w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności i higieny procesów.

Podobnie jak w przypadku produktów pochodzenia zwierzęcego, podstawowe znaczenie dla identyfikacji charalterystycznych bakterii, mogących rozwijać się w danych wyrobach, ma nie tylko właściwe określenie rodzaju wytwarzanych wyrobów (np.świeże, przetwarzane), ale również sposobów produkcji.

Takie podejście pozwala na wyznaczenie prawidłowych wskaźników bezpieczeństwa żywności i higieny procesów, nie tylko w odniesieniu do obowiązujących norm, ale także pozwala na określenie akceptowalych poziomów mikrobiologicznych w czasie wyznaczania dat przydatności do spożycia, z zastosowaniem tradycyjnych i nowoczesnych metod analitycznych
 
Prodotti IV gamma   Prodotti ortofrutta