Spełnienie wymagań mikrobiologicznych w odniesieniu do środowiska pracy i higieny sprzętu produkcyjnego w sektorze rolno-spożywczym ma duże znaczenie, ale akceptowalne poziomy mikrobiologiczne są różne dla różnych grup produktów, charakteru produkcji, zamierzonego użycia produktów.

Nadzorowanie i monitorownaie zagrożeń mikrobiologicznych  w odniesieniu do mycia i dezynfekcji pomieszczeń, maszyn i urządzeń produkcyjnych sprawia, że realizowane procesy odbywają się w warunkach zgodnych z wymaganiami i nie narażających na pojawienie ryzyka skażenia krzyżowego.

Ciągły monitoring i badania mikrobiologiczne w tym obszarze są narzędziem sprawdzenia i potwierdzenia skuteczności prowadzonych zabiegów sanitarnych, mycia i dezynfekcji.

 
Delimitatore   Tampone   Prelievo sas
 

Podstawowe znaczenie w prowadzeniu oceny skuteczności mycia i dezynfekcji, nadzorowaniu procesów i produktów ma prawidłowa identyfikacja zagrożeń mikrobiologicznych charakterystycznych dla danych produktów i procesów. Właściwe określenie bakterii pozwala na wyznaczenie odpowiednich z wymaganiami, ustawodawczymi i zgodnymi z najnowszą wiedzą naukową, kryteriów bazpieczeństwa. Badania mikrobiologiczne mogą być prowadzone na etapie przyjęcia surowców, przed rozpoczęciem produkcji, jak i w trakcie wytwarzania produktów.

 
Insaccatrice   Inbudellatrice