Bezpieczeństwo żywności jest również związane z jakością stosowanych pasz w żywieniu zwierząt.
 

Skład pasz ma zasadnicze znaczenie jeśli chodzi o zdrowie zwierząt i bezpieczeństwo żywności. 

   

Nic-al prowadzi badania mikrobiologiczne pasz, zwłaszcza w odniesienu do Salmonella.

   
Analizujemy pasze ze względu na ich skład, badamy obecność mączki mięsno-kostnej i rybnej, zgodnie z wymaganiami Rozp. Komisji (UE) 51/2013 ((Accreditation UNI EN 17025:2005 www.accredia.it/accredia_labsearch.jsp?ID_LINK=293&area=7&)