Szczególna uwaga, skupiona na ryzyku mikrobiologicznym produktów pochodzenia zwierzęcego gwarantuje spełnienie coraz bardziej restrykcyjnych wymagań. Zapewnić bezpieczeństwo produktów

 

Wytwarzanie produktów pochodzenia zwierzęcego jest jednym z najbardziej narażonych na zagrożenia mikrobiologiczne sektorów branży spożywczej.

Podstawowe znaczenie dla identyfikacji charakterystycznych bakterii, mogących rozwijać się w danych produktach, ma nie tylko właściwe określenie rodzaju wytwarzanych produktów (np. świeże mięso, wyroby mięsne, świeże ryby, skorupiaki, mleko, jaja), ale również sposobów produkcji.

 Takie podejście pozwala na wyznaczenie prawidłowych wskaźników bezpieczeństwa żywnosci i higieny procesów, nie tylko w odniesieniu do obowiązujących norm, ale także pozwala na określenie akceptowalych poziomów mikrobiologicznych w czasie wyznaczania dat przydatności do spożycia, z zastosowaniem tradycyjnych i nowoczesnych metod analitycznych.

 
 

 

Carne cruda   Formaggio
     
Salumi e insaccati   Crostacei e mitili